INTEGRATIONSHÄNDELSER FÖR FÖRETAG I KRAKOW

TILLGÅNG ETT FÖRETAG OCH INTEGRATIONSHÄNDELSE I KRAKOW PÅ SKJUTBANAN!

Företagsevenemang och integrationsevenemang är en perfekt form av att spendera tid som en del av företagsutbildning och teambuilding. Vi är här för att hjälpa dig och organisera Vi tillhandahåller transport och evenemangets huvudattraktion, det vill säga skjuta med skjutvapen på vår skjutbana i Krakow.

null

Om du vill att ditt företags integrationsresa ska få en original, icke-standard karaktär och ge deltagarna många positiva känslor, vänligen kontakta oss. Varje kväll är olika och vi uppmanar dig starkt att kontakta oss för att förbereda ditt evenemang, för att vara det bästa för tillfället. Vi är öppna för dina förslag.

Alla deltagare i företagsevenemanget, integrationsevenemanget kommer att genomgå utbildning i principerna för säker användning av skjutvapen och grundläggande skjuttekniker.
Våra instruktörer med många års erfarenhet kommer att övervaka säkerheten vid evenemanget.

null

Kontakta oss gärna.

Vill du få mer information?

Skriv eller ring