KURS / SKYTTEOPPLÆRING MED VÅPEN

GENERELL INFORMASJON

Cracow Shooting Academy gjennomfører trening innen kampforsvar og praktisk-defensiv skyting, inkludert spørsmål knyttet til bruk av skytevåpen i form av halvautomatiske pistoler samt rifler og glattboringsvåpen.

Vi tilbyr dem:

null
null

Folk starter sitt eventyr med skyting.

null

Trener jevnlig rekreasjonsskyttere.

null

Mennesker som har egne skytevåpen.

null

Ansatte ved uniformerte tjenester
(politi, hær, fengselsvesen, grensevakter).

null

Sikkerhetsvakter.

TRENINGSPROGRAM

KOMBATTRENING

SPORT- OG DYNAMISK TRENING

KONTAKT OSS FOR DETALJER