+48 721 000 505
shooting.cracow@gmail.com

Szkolenia bojowe

Defensive Pistol Level  – użycie pistoletu w samoobronie.

prawo – psychologia – taktyka – technika ( od Level I do Level III )

Szkolenie prowadzone będzie w sposób odzwierciedlający realizm sytuacji wymagających użycia broni krótkiej. Człowiek, który po raz pierwszy staje w obliczu realnej walki z użyciem broni działa pod wpływem bardzo silnego stresu. Doświadcza gwałtownego bicia serca, przyspieszonego oddechu, drżenia kończyn, znacznego spadku poziomu sprawności palców dłoni oraz tzw. widzenia tunelowego, a zdolność do szybkiej analizy i podejmowania krytycznych decyzji jest znacznie ograniczona. Powyższe realia wymuszają uwypuklenie aspektów psychologicznych i taktycznych a także selekcję technik nie pod kątem działań antyterrorystów czy komandosów lecz specyfiki sytuacji wymagających użycia broni w samoobronie.

Ramowy program szkolenia i zawartość merytoryczna:
 1. Istota samoobrony.
 2. Użycie broni palnej w obronie koniecznej.
 3. Zagrożenia uzasadniające użycie broni palnej.
 4. Charakter i dynamika zdarzeń wymagających użycia broni palnej w samoobronie.
 5. Aspekty psychologiczne użycia broni palnej.
 6. Taktyka użycia pistoletu w samoobronie.
 7. Techniki użycia pistoletu w samoobronie.
 8. Postępowanie po użyciu broni palnej.

Szkolenie dla osób średnio-zaawansowanych. Level II i III dla osób zaawansowanych oraz osób, które brały udziały w Level I .

Grupa osób: od 8 do 12 osób

Czas trwania. Szkolenie dwudniowe:

I dzień:  wykład, pokaz i trening bezstrzałowy wszystkich technik.

II dzień: trening bezstrzałowy technik przewidzianych do strzelania oraz strzelanie na strzelnicy. Możliwość przeprowadzenia szkolenia w jeden dzień ( czas trwania 12 h ) lub w formule spotkań popołudniowych ( 3 spotkania ).

Cena: 500 zł  jednorazowo za każdy Level od I do III.
Cena zawiera podatek VAT 23 % ( możliwość wystawienia faktury).
Minimalna ilość amunicji : 70 szt.

Wróć

Developing speed and accuracy – technika strzelania szybkiego z broni krótkiej.

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie techniki strzelania szybkiego z broni krótkiej. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętnościw posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom dynamiki rzeczywistych sytuacji z użyciem broni krótkiej oraz oczywistej prawdy, że chociaż w sytuacji zagrożenia życia nikt nie jest wystarczająco szybki, to konieczne jest ograniczenie szybkości strzelania do poziomu zapewniającego skuteczne trafienie celu w konkretnych okolicznościach (odległość, wielkość widocznego/odsłoniętego celu, widoczność). Strzelanie szybkie sprowadza się nie do szybkiego oddawania niekontrolowanych strzałów lecz do jak najszybszego trafiania w środek celu (center of mass).

W programie:
 1. Przypomnienie podstaw strzelania z pistoletu (trzymanie broni, postawa, celowanie, kontrola języka spustowego).
 2. Teoria strzelania szybkiego z pistoletu do pojedynczego celu oraz do kilku celów.
  1.   techniki wejścia w cel,
  2.   powtarzalność strzałów do jednego celu,
  3.   techniki przenoszenia broni na kolejny cel we wszystkich płaszczyznach.
 3. Czynniki warunkujące szybkość strzelania w kontekście stopnia trudności trafienia celu.
 4. Punkt równowagi pomiędzy szybkością i celnością.
 5. Ćwiczenia pozwalające podnieść poziom punktu równowagi pomiędzy szybkością i celnością.

Szkolenie dla osób na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym. Szkolenie można również dostosować dla osób początkujących.

Grupa osób:  od 10 do 18 osób .
Czas  trwania: 6 h – 8 h
Cena: 450 zł.  Cena zawiera podatek VAT 23% (możliwość wystawienia faktury).
Minimalna ilość amunicji : 150 szt.

Wróć

Shooting on the move – strzelanie w ruchu z broni krótkiej

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktykii technik strzelania z broni krótkiej w ruchu. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętnościw posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom znaczenia elementu ruchu w sytuacjach walki z użyciem broni krótkiej. Dynamika realnej walki: czas mierzony w sekundach, krótki dystans oraz bardzo często zaskoczenie i kilku przeciwników wymusza rozwiązania dalece odbiegające od metod strzelania statycznego. Skuteczne rozwiązanie takiej sytuacji wymaga jednoczesnego poruszania się i prowadzenia celnego ognia.

W programie:
 1. Znaczenie ruchu w walce.
 2. Znaczenie ruchu podczas pokonywania torów w strzelectwie dynamicznym.
 3. Ułożenie ciała podczas strzelania w ruchu.
 4. Techniki kroku podczas strzelania w ruchu.
 5. Koordynacja czynności podczas strzelania w ruchu.
 6. Pochłanianie nierówności podłoża i omijanie przeszkód podczas strzelania w ruchu.
 7. Techniki strzelania w ruchu do przodu, do tyłu oraz w ruchu bocznym.
 8. Strzelanie w ruchu jednorącz.

Szkolenie dla osób na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym.

Grupa osób: od 10 do 15
Czas trwania: 5- 6 h
Cena: 350 zł. Cena zawiera podatek VAT 23 % ( możliwość wystawienia faktury )
Minimalna ilość amunicji: 100 szt.

Wróć

One against many – użycie broni krótkiej przeciwko kilku przeciwnikom.

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik strzelania z broni krótkiej do więcej niż jednego celu. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom, że większość sytuacji wymagających użycia broni krótkiej wymaga stawienia czoła więcej niż jednemu przeciwnikowi.

W programie:
 1. Zasady walki przeciwko kilku przeciwnikom.
 2. Technika strzelania do kilku celów.
 3. Świadomość sytuacyjna – kod kolorów Coopera.
 4. Odpowiedź na zagrożenie – OODA Loop i Mental Trigger.
 5. Znaczenie ruchu w walce przeciwko kilku przeciwnikom.
 6. Rola ukrycia i zasłony w walce przeciwko kilku przeciwnikom.
 7. Scenariusze zdarzeń.

Szkolenie dla osób na poziomie co najmniej zaawansowanym.

Grupa osób: od 8 do 15
Czas trwania: 5 h – 6 h
Cena: 400 zł. Cena zawiera podatek VAT 23 % ( możliwość wystawienia faktury ).
Minimalna ilość amunicji: 100 szt.

Wróć

Close quarters battle (CQB) – użycie broni krótkiej w bezpośrednim i bliskim dystansie

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie w bezpośrednim i bliskim dystansie (0-3 m) . Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom, że około 75% sytuacji wymagających użycia broni krótkiej ma miejsce na dystansie do 3 metrów, co wymaga czegoś więcej niż tylko umiejętności celnego strzelania. Program szkolenia przewiduje zapoznanie/nauczenie (w zależności od indywidualnych predyspozycji i zaangażowania) uczestników techniki, której perfekcyjne wykonanie pozwala uzyskać na sygnał wizualny lub dźwiękowy dwa trafienia w środek celu z ukrytej broni w czasie poniżej jednej sekundy na dystansie do 3 metrów.

W programie:
 1. Natura i charakterystyka zagrożeń na bliskim i bezpośrednim dystansie.
 2. Zasady walki na bliskim i bezpośrednim dystansie.
 3. Szczególna rola świadomości sytuacyjnej.
 4. OODA Loop i Mental Trigger w warunkach CQB.
 5. Techniki strzelania na bliskim dystansie(2-4 m).
 6. Techniki łączące w sobie elementy walki wręcz i strzelania na bezpośrednim dystansie(0-1 m).
 7. Obrona przed szantażem bronią krótką.
 8. Obrona przed próbą odebrania broni (w kaburze i trzymanego w rękach).
 9. Scenariusze zdarzeń.

Szkolenie dla osób na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym.

Grupa osób: od 8 do 12
Czas trwania: 5-6 h
Cena: 400 zł. Cena zawiera podatek VAT 23 % ( możliwość wystawienia faktury ).
Minimalna ilość amunicji: 100 szt.

Wróć

Low light environment – strzelanie z broni krótkiej w warunkach ograniczonej widoczności.

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik strzelania z broni krótkiej w warunkach ograniczonej widoczności. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom, że około połowy sytuacji wymagających użycia broni krótkiej ma miejsce w warunkach ograniczonej widoczności.

W programie:
 1. Zasady walki w warunkach ograniczonej widoczności.
 2. Poziomy natężenia światła i ich ocena pod kątem możliwości odróżniania osób od otoczenia, identyfikacji celu oraz celowania.
 3. Latarka taktyczna – taktyka i techniki użycia.
 4. Wybór taktyki działania adekwatnej do istniejącego poziomu natężenia światła.
 5. Obsługa broni w warunkach ograniczonej widoczności – kontrola komory, taktyczna i szybka wymiana magazynka, usuwanie zacięć.
 6. Strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności – na wszystkich poziomach natężenia światła.

Szkolenia dla osób średnio-zaawansowanym.

Grupa osób: od 8 do 15.
Czas trwania: 5 – 7 h
Cena : 400 zł. Cena zawiera podatek VAT 23 % ( możliwość wystawienia faktury ).
Minimalność ilość amunicji: 100 szt.

Wróć

Moving target – strzelanie z broni krótkiej do celów ruchomych

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik strzelania z broni krótkiej do celów ruchomych. Szkolenie dla osób o wysokim poziomie umiejętności w posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom dynamiki rzeczywistych sytuacji z użyciem broni krótkiej, podczas których cel prawie zawsze porusza się. Program kursu przewiduje strzelanie do sylwetek oraz makiet obrazujących głowę w oknie samochodu.

W programie:
 1. Teoria strzelania do celu ruchomego z pistoletu.
 2. Czynniki warunkujące stopień trudności trafienia celu ruchomego.
 3. Strzelanie do kiwaków w różnych konfiguracjach.
 4. Strzelanie do ruchomej tarczy pod kątem od 45 do 90 stopni.

Szkolenie dla osób na poziomie co najmniej średnim. Możliwość zaadaptowania szkolenia pod strzelania dynamiczne w formule IPSC.

Ilość osób :  8 – 15
Czas trwania: 5-7 h.
Cena: 400 zł. Cena zawiera podatek VAT 23 % (możliwość wystawienia faktury).
Minimalna ilość amunicji : 150 szt.

Wróć

Shooting from moving vehicle – strzelanie z broni krótkiej z jadącego samochodu.

Szkolenie uzupełniające do CQB in and around Vehicles – możliwość połączenia szkoleń w jednym dniu

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie taktyki i technik strzelania z broni krótkiej z jadącego samochodu. Szkolenie dla osób o wysokim poziomie umiejętności w posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu.

W programie:
 1. Posługiwanie się pistoletem w warunkach bardzo ograniczonej przestrzeni.
 2. Samochód jako ruchoma platforma strzelecka.
 3. Teoria strzelania z ruchomej platformy.
 4. Sytuacje wymagające użycia broni z jadącego samochodu.
 5. Strzelanie na obie strony oraz do przodu z miejsca kierowcy z jednoczesnym prowadzenie samochodu.
 6. Strzelanie z miejsca pasażera obok kierowcy do przodu, do tyłu i na prawą stronę.
 7. Strzelanie z tylnych siedzeń do przodu i tyłu oraz na obie strony.

Szkolenie dla osób na poziomie co najmniej zaawansowanym.

Grupa osób: od 8 -12   Czas trwania: 10 h Cena : 400 zł. Samochód zapewnia organizator. Cena zawiera podatek VAT 23 % ( możliwość wystawienia faktury ). Minimalna ilość amunicji: 150 szt.

Wróć

CQB in and around Vehicles

W programie:
 1. Posługiwanie się pistoletem w warunkach bardzo ograniczonej przestrzeni.
 2. Odpowiedź na zagrożenie podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.
 3. Strzelanie z wnętrza pojazdu jako odpowiedź na zagrożenie zewnętrzne.
 4. Strzelanie podczas ewakuacji pojazdu.

Szkolenie dla osób na poziomie co najmniej zaawansowanym.

Cena : 400 zł ( samochód zapewnia organizator ).
Ilość osób: 8 -12 osób
Minimalna ilość amunicji: 150 szt.

Wróć

One handed shooting – obsługa broni krótkiej oraz strzelanie jedną ręką.

Celem szkolenia jest nauczenie/doskonalenie strzelanie jednorącz – zarówno ręką dominującą jak i niedominującą. Szkolenie dla osób na co najmniej zaawansowanym poziomie umiejętności w posługiwaniu się bronią krótką i strzelaniu. Program szkolenia przewiduje uświadomienie/przypomnienie uczestnikom konieczności nabycia i doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią krótką jedną ręką i to zarówno ręką dominującą jak i niedominującą. Wiele sytuacji w walce realnej może wymagać strzelania z broni krótkiej jednorącz (rana jednej ręki lub barku, niektóre techniki strzelania w ruchu, niektóre techniki strzelania z wnętrza samochodu, niektóre techniki podczas czyszczenia pomieszczeń, zaangażowanie jednej ręki do wykonania równoczesnych i koniecznych czynności, technika rolowania VIPa i wiele innych.

W programie:
 1. Sytuacje wymagające strzelania jednorącz.
 2. Strzelanie jednorącz jako wybór.
 3. Technika strzelania ręką dominującą.
 4. Technika strzelania ręką niedominującą.
 5. Strzelanie jednorącz w ruchu.
 6. Strzelanie jednorącz w strzelectwie dynamicznym.
 7. Techniki obronne jednorącz:
  1. wyciąganie pistoletu z kabury ręką niedominującą,
  2. pozycje ready jednorącz,
  3. wymiana magazynka i usuwanie zacięć jednorącz, zarówno ręką dominującą i niedominującą.
  4. upadek pistoletu i podnoszenie z podłoża

Szkolenie dla osób średnio-zaawansowanych.

Czas trwania: 5h
Cena: 300 zł
Ilość osób 8- 15 osób
Minimalna ilość amunicji: 150 szt.

Wróć